برای کنترل و مدیریت ورود خروجی ادارات کوچک تا سازمان های بزرگ

کنترلرهای تحت شبکه درب

کنترل ورود و خروج

  • برق رسانی از طریق کابل شبکه برق رسانی از طریق کابل شبکه
  • طراحی هوشمند طراحی هوشمند

کنترلرهای تحت شبکه

سیستم های کنترل ورود و خروج قدیمی علاوه بر محدودیتی که برای کاربرایجاد می کند کاربر را موظف به کابل کشی با هزینه های گزاف می کند.
Axis A1001-E با قابلیت یکپارچگی با سیستم های دیگر از جمله سیستم اطفا حریق و ... راهکاری مطمئن و حرفه ای برای کنترل ورود و خروج اشخاص به سازمان شما است.

دیتاشیت