مبدل تصویر سازمانی مناسب برای نصب در رک

291 1U

انکودر

  • طراحی انعطاف پذیر و قابل توسعه طراحی انعطاف پذیر و قابل توسعه
  • چندین استریم H.264 همزمان چندین استریم H.264 همزمان
  • پشتیبانی از I/O ورودی و خروجی پشتیبانی از I/O ورودی و خروجی

ویدیو سرور مناسب برای نصب در رک

ویدیو سرور 291 در کنار بلیدهای (Blade) مبدل اکسیس، می تواند راهکاری انعطاف پذیر و قابل توسعه برای سازمان های متوسط جهت یکپارچه سازی دوربین های آنالوگ با شبکه باشد.

قابلیت سرویس و تعویض آسان

این ویدیو سرور سرعت و انطعاف در نصب را در هم آمیخته و راهکاری مطمئن برای یکپارچه سازی دوربین آنالوگ با شبکه محسوب می شود. این ویدیو سرور می تواند تا حداکثر 3 بلید (Blade) قابل تعویض را در خود جا داده و تا حداکثر 12 کانال دوربین آنالوگ را پشتیبانی کند. همچنین قابلیت تعویض بلیدها زمان کار (Hot-Swap)، نیاز به خاموش کردن ویدیو سرور را جهت سرویس مرتفع می کند.

انعطاف پذیری

ویدیو سرور 291 با در نظر گرفتن قابلیت توسعه طراحی شده است. به عبارت دیگر، می توان در شرایطی که تعداد دوربین های آنالوگ جهت یکپارچه سازی افزایش یابد، بدون خاموش کردن کردن سیستم، یک بلید جدید به آن اضافه نمود.