Omnicast Standard

Omnicast نسخه Standard، تا حداکثر 50 دوربین را پشتیبانی کرده و مناسب برای تامین نظارت تصویری کسب و کارهای خرد است.

ویژگی ها

  • حداکثر تعداد دوربین: 50
  • حداکثر تعداد کاربر: 5
  • تعداد آرشیو: 1
  • پشتیبانی از ضبط پیشرفته
  • پشتیبانی از صفحه کنترل آنالوگ
  • پشتیبانی از صدا و I/O
  • دسترسی از طریق وب (در صورت درخواست)
  • دسرتسی از طریق گوشی هوشمند (در صورت درخواست)