XProtect Essential

نسخه Essential نرم افزار XProtect مایلستون، امکان مدیریت تصاویر کسب و کارهای خرد و دفاتر را به شکلی مقرون به صرفه ممکن می کند.

نسخه Essential، تا 26 دوربین تحت شبکه را پشتیبانی می کند. این نرم افزار تمام نیازهای یک کسب و کار کوچک را فراهم کرده و بازبینی تصاویر را به صورت هوشمند ممکن می کند. معمولا از این نسخه مایلستون برای دفاتر، فروشگاه ها و فضاهای کوچک استفاده می شود.